Witamy na stronie SLO w Głogowie Małopolskim

 
Podziękowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 27 maja 2020 09:39

Wyślij Pączka do AfrykiWyślij Pączka do Afryki

 
Konsultacje z maturzystami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
poniedziałek, 25 maja 2020 05:59

W związku z konsultacjami dla maturzystów organizowanymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim prosimy osoby, które zgłosiły się o zapoznanie się i wypełnienie oświadczenia dostępnego w załączniku:

Oświadczenie ucznia pełnoletniego uczestniczącego w konsultacjach organizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim

Procedura postępowania w trakcie konsultacji:

Pobierz

Harmonogram konsultacji:

Pobierz

Zmieniony: poniedziałek, 25 maja 2020 10:19
 
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowwych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 22 maja 2020 08:27

Inforumujemy o ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogramie postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży, który dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zmieniony: piątek, 22 maja 2020 08:34
 
Procedura bezpieczeństwa BHP w Zespole szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim w okresie pandemii COVID – 19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
poniedziałek, 18 maja 2020 15:07

Procedura bezpieczeństwa BHP w Zespole szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim w okresie pandemii COVID – 19

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia dyrektora 12/05/2020    z dnia 15.05.2020

 

Procedura bezpieczeństwa BHP w Zespole szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
w okresie pandemii  COVID – 19”

PODSTAWY  PRAWNE:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zmianami) ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410, 492, 595, 642, 742, 780 ,Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje oraz Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

1.  Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły, świadczących pracę
na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz rodziców uczniów, którym zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych ogłasza się 
w formie komunikatów w dzienniku elektronicznym.

2.  Celem procedury jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19;

CZYTAJ WIĘCEJ

 

ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica) wersja PDF

załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica) wersja DOC


załącznik nr 2 (karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka) wersja PDF

załącznik nr 2 (karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka) wersja DOC

 
TECHNIKUM LOGISTYCZNE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
poniedziałek, 18 maja 2020 08:15

Technikum logistyczne

 
Rekrutacja 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
poniedziałek, 04 maja 2020 08:04

 

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim przeprowadzi rekrutację dla absolwentów szkół podstawowych do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego oraz do Technikum - kierunek: Technik Logistyk.
Dla kandydatów do liceum planujemy otworzyć oddziały, w których będą realizowane następujące przedmioty rozszerzone:
— język polski – język angielski – historia
— biologia – chemia – matematyka
— biologia – chemia – język angielski
— matematyka – fizyka – informatyka
— matematyka – geografia – język angielski
Dla kandydatów do 5-letniego technikum,  planujemy otworzyć oddział, w którym przedmiotem rozszerzonym będzie geografia.
Dlaczego SLO?
Dlaczego Technikum?
Dlaczego Technikum?
Zmieniony: poniedziałek, 04 maja 2020 08:11
 
List od dyrektora do maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 24 kwietnia 2020 06:35

List od dyrektora do maturzystów

 
List od wychowawcy do maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 24 kwietnia 2020 06:34

List od wychowawcy do maturzystów

 
List od społeczności uczniowskiej do maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 24 kwietnia 2020 06:30

List do maturzystów

 
Podziękowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 22 kwietnia 2020 12:13

Podziękowanie

 
Wyróżnienie w konkursie poetyckim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Białek   
czwartek, 16 kwietnia 2020 09:07

Z wielką radością przyjęliśmy informację o sukcesie uczennicy kl. Ib Wiktorii Szczupaj w dwunastej edycji ogólnopolskiego konkursu Siedem Grzechów Głównych. Tegoroczny konkurs odbywał się w szczególnie trudnym czasie, dlatego tym bardziej warto docenić podjęty przez naszą uczennicę trud twórczy. Prace uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie: Maciej Szczawiński (poeta, krytyk literacki, dziennikarz), dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), o. Piotr Lamprecht OSA (augustianin, poeta), dr Grzegorz Marcinkowski (literaturoznawca). Tym bardziej zatem cieszy fakt, że wśród 110 nadesłanych na konkurs prac uznanie znalazł wiersz Wiktorii.

Organizatorzy konkursu zapraszają do śledzenia internetowej gali konkursu, prezentującej laureatów i zwycięskie prace, która zaprezentowana zostanie za pośrednictwem strony internetowej i profilu facebookowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej w dniu 17 kwietnia o godzinie 11:00.

 

Gratulujemy serdecznie laureatce konkursu!

Anna Białek – nauczyciel języka polskiego, opiekun uczennicy

Konkurs

Zmieniony: czwartek, 16 kwietnia 2020 09:42
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 09 kwietnia 2020 13:11

Informujemy, że zgodnie z decyzją władz państwowych zajęcia w szkole będą zawieszone do 26 kwietnia 2020 roku. Liceum i technikum będzie prowadziło nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.

Zmieniony: czwartek, 09 kwietnia 2020 14:22
 
Wesołych Świąt! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
wtorek, 07 kwietnia 2020 07:39

Wesołych Świąt!

 
Wielkanoc PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 08 kwietnia 2020 10:05

TEGOROCZNA WIELKANOC BĘDZIE INNA NIŻ WSZYSTKIE

Ze względu na obecną sytuację, na pewno będą one wyjątkowe...

Już sam fakt obchodzenia okresu świątecznego w trakcie pandemii Koronawirusa czyni ten czas nadzwyczajnym.  Jednak samo myślenie przez pryzmat COVID-19 może wprawiać nas w dyskomfort psychiczny oraz przysłaniać faktyczną wyjątkowość tych Świąt.

Co zrobić, aby były wyjątkowe w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jak się do nich przygotować oraz jak nie dać się zwariować?

Złapcie inspirację, zaglądając do świątecznej infografiki z wiedzą psychologiczną.

 

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

Źródło: BORN TO PERFORM

Psycholog Osiągnięć - mgr Monika Snopkowska

www.borntoperform.info

Wielkanoc Wielkanoc

Zmieniony: środa, 08 kwietnia 2020 10:10
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 02 kwietnia 2020 10:35

Głogów Małopolski 2020-04-02

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, Ogłoszenie nr  518149-N-2020 z dnia 2020-02-28 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego Ogłoszenie nr  518149-N-2020 z dnia 2020-02-28 r.


CZYTAJ WIĘCEJ

 
„ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO W FB” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Rusin   
środa, 01 kwietnia 2020 10:21

„ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO W FB”

„ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO W FB” 
AUTYZM 
POZNAJ 
ZROZUM 
DODAJ DOBRE SŁOWO https://www.polskananiebiesko.pl/

Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu oraz wsparcie ich najbliższych. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje z autyzmem, 400 tysięcy osób. To jak jedno spore miasto. Ale tu liczby się nie kończą, bo z osobami z autyzmem żyją, także rodzice, rodzeństwo, opiekunowie.

CZY CHCESZ ZROZUMIEĆ?

Zaglądnij tu: 
https://jim.org/autyzm/czym-jest/
https://synapsis.org.pl/autyzm/czym-jest-autyzm/definicja-autyzmu/

MOŻESZ OKAZAĆ WSPARCIE!

JAK?

Przyłącz się do akcji „Light in up blue”, która ma na celu ukazanie wsparcia i jedności z osobami cierpiącymi na Autyzm oraz ich rodzinami.

„ZAŚWIEC SIĘ NA NIEBIESKO W FB” na swoim profilu, w relacji, na tablicy umieść zdjęcie, obrazek, cokolwiek…..w kolorze niebieskim.

Zapraszam do zapoznania się z filmami będącymi wprowadzeniem do tematyki autyzmu: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=RynrdZwYDso&feature=emb_logo

Dziecko z autyzmem odbiera o wiele więcej bodźców, niż ty czy ja:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ycCN3qTYVyo&feature=emb_logo

Wizyta w centrum handlowym zmysłami dziecka z autyzmem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Lr4_dOorquQ&feature=emb_logo

Podziel się wiedzą z młodszymi - poniższy film dedykowany dzieciakom z młodszych klas podstawówki:
https://www.youtube.com/watch?v=7y7v_ePzMcEhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=QLv-dvLCgAg&feature=emb_logo

MATERIAŁY DLA RODZICÓW

Instruktaż dla rodziców dotyczący wprowadzania planu dnia na terenie domu do pobrania poniżej:

Instruktaż dla rodziców

INFORMATORY DLA RODZICÓW OSÓB Z AUTYZMEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW http://informatory.synapsis.waw.pl/

Profesjonale poradnictwo pedagogiczno-terapeutyczne, psychologiczne, informacja społeczno-prawna oraz interwencje, Poradnictwo „Rodzice rodzicom” Fundacji SYNAPSIS: https://synapsis.org.pl/kontakt/telefony-poradnicze/#

Zapraszam do oglądnięcia biograficznego filmu o Temple Grandin (tytuł fimu), kobiecie dotkniętej autyzmem, która pomimo choroby została ekspertem w dziedzinie hodowli bydła.

Pedagog

Zmieniony: środa, 01 kwietnia 2020 10:33
 
Książki lekarstwem na nudę w okresie kwarantanny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Kawa   
poniedziałek, 30 marca 2020 09:33

Czy wiecie, że William Szekspira napisał dramat „Król Lear”, a Isaac Newton stworzył rachunek różniczkowy w czasie kwarantanny ?

Poczucie odpowiedzialności za siebie i innych sprawia, że w okresie pandemii nie wychodzimy z domu. Te wyjątkowe okoliczności warto wykorzystać do samorozwoju.

Nadmiar wolnego czasu, proponuję przeznaczyć na czytanie książek. Zadane lektury można pobrać bezpłatnie w postaci np. plików PDF ze strony: https://wolnelektury.pl/. Można także sięgnąć po audiobooki. Wykaz stron, które oferują takie wydawnictwa w sposób legalny jest na stronie www.legalnakultura.pl. Znalezione tam odsyłacze można sortować na płatne i bezpłatne.

Miłego czytania !

 

Piotr Kawa - bibliotekarz

 
KAMPANIA SPOŁECZNA „JESTEŚMY UWAŻNI” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 27 marca 2020 09:17

Jesteśmy uważni!

CZYTAJ WIĘCEJ

 
UWAGA! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
wtorek, 24 marca 2020 09:43

UWAGA! ZAGROŻENIE!

Tym razem to nie o koronawirusie!

A o odkładaniu na później .....

Nawet jeśli jesteśmy super zorganizowani i zdyscyplinowani, czasami po prostu ciężko jest zacząć.
Wiemy, że już od godziny powinniśmy się uczyć, ale cały czas coś nas od tego odciąga. To prokrastynacja.

Jeśli chcesz używać modnych słów, odkładanie na później i zwlekanie z rozpoczęciem nazwiesz prokrastynacją.

Jeśli chcesz wyjść na hipstera znającego niszowe pojęcia, powiesz że to kunktatorstwo.

Jeśli zapytasz swoją babcię, pewnie powie Ci, że jesteś po prostu leniwy....

Zapraszam do zapoznania się z poniższą prezentacją.

CZYTAJ WIĘCEJ


Pedagog szkolny Marta Rusin

 
MOGĘ! ZROBIĘ! KONIEC TEMATU! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
wtorek, 24 marca 2020 09:40

Drodzy uczniowie!

Poniżej kilka fajnych informacji.

O czym?
O motywacji !

Wejdź i zobacz prezentację.
Na pewno skorzystasz.

 

ZOBACZ WIĘCEJ


Pedagog szkolny Marta Rusin

Zmieniony: wtorek, 24 marca 2020 09:42
 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj622
mod_vvisit_counterWczoraj468
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1646
mod_vvisit_counterW ubiegłym tygodniu3780
mod_vvisit_counterW tym miesiącu17091
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu18805
mod_vvisit_counterRazem868981

Online: 12
Twój IP: 34.232.62.209
,
Maj 27, 2020