Witamy na stronie SLO w Głogowie Małopolskim

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 12 grudnia 2019 18:20

Ogłoszenie nr 540272565-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.

GłogówMłp.:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635881-N-2019
Data: 12/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., Krajowy numer identyfikacyjny 36230351000000, ul. kard. S. Wyszyńskiego   2, 36-060  GłogówMłp., woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17-789-72-52, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 17 85 17 707.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: załącznik
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu i oprogramowania złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 1. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym – 2 szt. 2. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 25 szt. 3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 24 szt. 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt. 5. Etykiety i taśmy – 1 kpl. 6. Oprogramowanie magazynowe – 25 szt. 7. Oprogramowanie handlowe – 25 szt. 8. Oprogramowanie do wydruku kodów kreskowych – 25 szt. 9. Oprogramowanie do wydruku etykiet – 25 szt. 10. Licencja 3-letnia (1 stanowiskowa) narzędzie MonZa Edu – 3 lata x 25 szt. 11. Telewizor – 1 szt. 12. System do nauczania języków obcych – 1 kpl.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu i oprogramowania złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 1. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym – 2 szt. 2. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 25 szt. 3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 24 szt. 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt. 5. Telewizor – 1 szt.

 

OGŁOSZENIE NR 635881-N-2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

Zmieniony: czwartek, 12 grudnia 2019 18:32
 
Ogłoszenie nr 635881-N-2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 12 grudnia 2019 18:01

Ogłoszenie nr 635881-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.: Dostawa sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
PROFESJONALNY LOGISTYK”, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

CZYTAJ WIĘCEJ

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

Zmieniony: czwartek, 12 grudnia 2019 18:16
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 12 grudnia 2019 10:28

Głogów Małopolski, dnia 11 grudnia 2019 r.

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, Ogłoszenie nr 630177-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, Ogłoszenie nr 630177-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania jest to, iż nie złożono żadnej oferty.

Unieważnienie postępowania - pobierz PDF

Zmieniony: czwartek, 12 grudnia 2019 10:31
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 06 grudnia 2019 14:55

logo

Ogłoszenie nr 540267086-N-2019 z dnia 06-12-2019 r.

Głogów Młp.:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630177-N-2019
Data: 29/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., Krajowy numer identyfikacyjny 36230351000000, ul. kard. S. Wyszyńskiego   2, 36-060  GłogówMłp., woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17-789-72-52, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 17 85 17 707.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu i oprogramowania złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 1. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym – 2 szt. 2. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 25 szt. 3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 24 szt. 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt. 5. Etykiety i taśmy – 1 kpl. 6. Oprogramowanie magazynowe – 25 szt. 7. Oprogramowanie handlowe – 25 szt. 8. Oprogramowanie do wydruku kodów kreskowych – 25 szt. 9. Oprogramowanie do wydruku etykiet – 25 szt. 10. Licencja 3-letnia (1 stanowiskowa) narzędzie MonZa Edu – 3 lata x 25 szt. 11. Telewizor – 1 szt. 12. System do nauczania języków obcych – 1 kpl. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 1. Drukarka półprzemysłowa – 6 szt. 2. Drukarka przemysłowa – 6 szt. 3. Tablet przemysłowy – 6 szt. 4. Drukarka biurowa – 6 szt. 5. Drukarka przenośna – 6 szt. 6. Czytnik kodów kreskowych – 6 szt. 7. Terminal mobilny – 6 szt. Każdy z elementów wskazany w opisie przedmiotu zamówienia obejmuje gwarancję na min. 24 miesiące, chyba że co innego wskazane jest w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo zaoferować wydłużony okres gwarancji na oferowany przedmiot umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, która obejmuje dostarczenie sprzętu i oprogramowania. Dostaw podzielona została na części. Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu i oprogramowania złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 13. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym – 2 szt. 14. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 25 szt. 15. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 24 szt. 16. Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt. 17. Telewizor – 1 szt. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 8. Drukarka półprzemysłowa – 6 szt. 9. Drukarka przemysłowa – 6 szt. 10. Tablet przemysłowy – 6 szt. 11. Drukarka biurowa – 6 szt. 12. Drukarka przenośna – 6 szt. 13. Czytnik kodów kreskowych – 6 szt. 14. Terminal mobilny – 6 szt. Każdy z elementów wskazany w opisie przedmiotu zamówienia obejmuje gwarancję na min. 24 miesiące, chyba że co innego wskazane jest w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo zaoferować wydłużony okres gwarancji na oferowany przedmiot umowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-09, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-11, godzina: 12:00

 

POBIERZ DOKUMENT


ZMIANA OGŁOSZENIA

 
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 06 grudnia 2019 14:55

logo

Uczestnicy postępowania Głogów Małopolski, dnia 6 grudnia 2019 r.

o udzielenie zamówienia publicznego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, Ogłoszenie nr 630177-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

 1. I. Zamawiający zmienia § 2 siwz który brzmi:

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, która obejmuje dostarczenie sprzętu i oprogramowania. Dostaw podzielona została na części.

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu i oprogramowania złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów:

 1. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym – 2 szt.
 2. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 25 szt.
 3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 24 szt.
 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt.
 5. Etykiety i taśmy – 1 kpl.
 6. Oprogramowanie magazynowe – 25 szt.
 7. Oprogramowanie handlowe – 25 szt.
 8. Oprogramowanie do wydruku kodów kreskowych – 25 szt.
 9. Oprogramowanie do wydruku etykiet – 25 szt.
 10. Licencja 3-letnia (1 stanowiskowa) narzędzie MonZa Edu – 3 lata x 25 szt.
 11. Telewizor – 1 szt.
 12. System do nauczania języków obcych – 1 kpl.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów:

 1. Drukarka półprzemysłowa – 6 szt.
 2. Drukarka przemysłowa – 6 szt.
 3. Tablet przemysłowy – 6 szt.
 4. Drukarka biurowa – 6 szt.
 5. Drukarka przenośna – 6 szt.
 6. Czytnik kodów kreskowych – 6 szt.
 7. Terminal mobilny – 6 szt.

 

Każdy z elementów wskazany w opisie przedmiotu zamówienia obejmuje gwarancję na min. 24 miesiące, chyba że co innego wskazane jest w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo zaoferować wydłużony okres gwarancji na oferowany przedmiot umowy.

Zamówienie dokonywane jest w ramach realizacji projektu pt. " PROFESJONALNY LOGISTYK”, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zmienia się na:

 • § 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, która obejmuje dostarczenie sprzętu i oprogramowania. Dostaw podzielona została na części.

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu i oprogramowania złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów:

 1. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym – 2 szt.
 2. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 25 szt.
 3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 24 szt.
 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt.
 5. Telewizor – 1 szt.

 

 

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów:

 1. Drukarka półprzemysłowa – 6 szt.
 2. Drukarka przemysłowa – 6 szt.
 3. Tablet przemysłowy – 6 szt.
 4. Drukarka biurowa – 6 szt.
 5. Drukarka przenośna – 6 szt.
 6. Czytnik kodów kreskowych – 6 szt.
 7. Terminal mobilny – 6 szt.

 

Każdy z elementów wskazany w opisie przedmiotu zamówienia obejmuje gwarancję na min. 24 miesiące, chyba że co innego wskazane jest w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo zaoferować wydłużony okres gwarancji na oferowany przedmiot umowy.

Zamówienie dokonywane jest w ramach realizacji projektu pt. " PROFESJONALNY LOGISTYK”, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 1. II. Zamawiający zmienia § 12 siwz który brzmi:

§ 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w – Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 58, 36-060 Głogów Małopolski
 2. Termin składania ofert upływa dnia  09.12.2019 r., o godz. 12:00
 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 58, 36-060 Głogów Małopolski - dnia 09.12.2019 r., o godz. 12:15
 5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.

 

Zmienia się na:

§ 12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w – Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 58, 36-060 Głogów Małopolski
 2. Termin składania ofert upływa dnia  11.12.2019 r., o godz. 12:00

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

... [więcej]

CZYTAJ CAŁY DOKUMENT:


ZMIANA SIWZ

Zmieniony: piątek, 06 grudnia 2019 20:48
 
SIWZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 05 grudnia 2019 08:47

Sprostowanie do siwz

Zamawiający informuje, iż we wstępie do siwz w miejscu wskazującym dane Zamawia-jącego omyłkowo wprowadzono niewłaściwy mail i adres strony internetowej. Stąd też Zama-wiający w miejsce:

Zamawiający

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2

36-060 Głogów Małopolski Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. http://wadowicegorne.pl

 

wprowadza zmianę na:

 

Zamawiający

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2

36-060 Głogów Małopolski http://slo.edu.pl/ e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Podziękowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 04 grudnia 2019 12:01

Podziękowania

 
Póki Polska żyje w nas PDF Drukuj Email
Wpisany przez Hanna Rzeszutek   
wtorek, 03 grudnia 2019 21:22

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 1c Wiktoria Sączawa zdobyła II miejsce w gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Konkurs odbył się 27.11.2019r. w MGDK w Głogowie Małopolskim.  Organizatorem konkursu była Szkoła Muzyczna I stopnia  w Głogowie Małopolskim . Uczennica rywalizowała z pozostałymi uczniami szkół z terenu gminy w kategorii solista. Wiktoria wykonała utwór „Póki Polska żyje w nas”.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych!

Póki Polska żyje w nas

 
Ogłoszenie nr 630177-N-2019 z dnia 2019-11-29 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 29 listopada 2019 14:24Ogłoszenie nr 630177-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.: Dostawa sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
PROFESJONALNY LOGISTYK”, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., krajowy numer identyfikacyjny 36230351000000, ul. kard. S. Wyszyńskiego   2 , 36-060  GłogówMłp., woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17-789-72-52, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 17 85 17 707.
Adres strony internetowej (URL): http://slo.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://slo.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://slo.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przygotowanie oferty w formie pisemnej-zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej
Adres:
Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 58, 36-060 Głogów Małopolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu i oprogramowania złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 1. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym – 2 szt. 2. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 25 szt. 3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 24 szt. 4. Urządzenie wielofunkcyjne – 8 szt. 5. Etykiety i taśmy – 1 kpl. 6. Oprogramowanie magazynowe – 25 szt. 7. Oprogramowanie handlowe – 25 szt. 8. Oprogramowanie do wydruku kodów kreskowych – 25 szt. 9. Oprogramowanie do wydruku etykiet – 25 szt. 10. Licencja 3-letnia (1 stanowiskowa) narzędzie MonZa Edu – 3 lata x 25 szt. 11. Telewizor – 1 szt. 12. System do nauczania języków obcych – 1 kpl. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski poniżej wskazanego sprzętu złożonego z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 1. Drukarka półprzemysłowa – 6 szt. 2. Drukarka przemysłowa – 6 szt. 3. Tablet przemysłowy – 6 szt. 4. Drukarka biurowa – 6 szt. 5. Drukarka przenośna – 6 szt. 6. Czytnik kodów kreskowych – 6 szt. 7. Terminal mobilny – 6 szt. Każdy z elementów wskazany w opisie przedmiotu zamówienia obejmuje gwarancję na min. 24 miesiące, chyba że co innego wskazane jest w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo zaoferować wydłużony okres gwarancji na oferowany przedmiot umowy.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30213100-6

30213300-8

30231310-3

32322000-6

48000000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

30

 

 


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia Zamawiający udostępni wraz informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

52,00

Obsługa posprzedażowa w siedzibie szkoły w ciągu 24 miesięcy

16,00

Termin dostawy

8,00

Dodatkowa gwarancja

16,00

Licencja na pakiet biurowy

8,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający dokona zmiany treści zawartej umowy w następujących w przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, uPzp, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-dzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. 2014, poz. 1448 ze zm.), ustawy z dnia 6 grud-nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016 r. poz. 383 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 2) wystąpi siła wyższa, to jest zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobie-żenia, w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas występo-wania siły wyższej; 3) gdy po podpisaniu umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania umowy i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wy-maganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego sprzętu/oprogramowania lub zmianę sprzętu/oprogramowania, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia; 4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Za-rządzającej PO WER
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis sprzętu i oprogramowania

Oświadczenie

Formularz oferty

Wzór Umowy

 

 

Zmieniony: sobota, 30 listopada 2019 10:53
 
Dzień Praw Dziecka w naszej szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Kawa   
środa, 27 listopada 2019 08:45

W dniu 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Inicjatorem obchodów jest UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci. W naszej placówce akcję przeprowadził Samorząd Szkolny. W ramach tych działań wnętrza szkoły zostały udekorowane niebieskimi balonikami, również uczniowie przyszli na lekcje ubrani na niebiesko – w kolorze UNICEF. Ponadto wyświetlana była prezentacja dotycząca praw dziecka (mogli ją również obejrzeć rodzice przychodzący tego samego dnia na wywiadówkę), a nabytą wiedzę można było sprawdzić rozwiązując quizy.

Dzień Praw DzieckaDzień Praw Dziecka

 
Opatrunek dla Zambii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
wtorek, 26 listopada 2019 22:01

Opatrunek dla Zambii

 
Wycieczka kulturalno-edukacyjna do Krakowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Białek   
wtorek, 26 listopada 2019 21:49

Szkolny wyjazd do Krakowa okazał się dla  uczniów wspaniałym przeżyciem zarówno edukacyjnym, jak i kulturalnym. Program wycieczki (przygotowanej przez panie: R. Płodzień, A. Białek i A. Depę), która odbyła się 22 listopada, obejmował kilka punktów. Pierwszym z nich była wizyta na Wawelu, po której młodzież udała się do Muzeum Narodowego, gdzie odbyły się lekcje muzealne: Romantyzm w kontekście literackim (Sukiennice) oraz Piekło życia i zaczarowany zamek - XIX-wieczny model  rodziny na przykładzie domu Jana i Teodory Matejków (Dom Matejki). Spacer po krakowskim Rynku obejmował także wizytę w kościele Mariackim, gdzie obejrzeliśmy ołtarz Wita Stwosza (niestety częściowo przysłonięty ze względu na prace konserwatorskie). Niezwykle interesująca okazała się wystawa Szuflada Szymborskiej, otwarta w Kamienicy Szołayskich w pierwszą rocznicę śmierci noblistki. Na ekspozycji zaprezentowano książki oraz szuflady, w których zgromadzone zostały rzeczy kolekcjonowane przez Szymborską - stare widokówki, pamiątki, przedmioty, które dostawała od przyjaciół. Ciekawostką są liczne fotografie, m.in. pod tablicami z dziwnymi lub śmiesznymi nazwami miejscowości  oraz jej warsztat do tworzenia wyklejanek. Wisienką na torcie okazał się spektakl Mayday w Teatrze Bagatela, który dostarczył wszystkim wspaniałej rozrywki na wysokim poziomie.

Zmieniony: wtorek, 26 listopada 2019 21:53
 
Sukces piłkarek ręcznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Rusin   
wtorek, 26 listopada 2019 21:41

Nasze piłkarki ręczne wicemistrzyniami powiatu po raz drugi! Zwyciężyły zawodniczki LO Dynów, zaś trzecie i czwarte miejsce zajęły zespoły LO Błażowa i Technikum Dynów. ZSO w Głogowie reprezentowały: Paulina Mycek, Magdalena Cebula, Zuzanna Cisek, Emilia Gawrzoł, Kinga Gil, Amelia Kasica, Weronika Kołodziej, Klaudia Magda, Julia Ozimek, Anita Sałata, Wiktoria Sączawa, Karolina Szalony. Opiekunem zespołu był Pan Maciej Rusin. Gratulujemy!

Sukces piłkarek ręcznych

Zmieniony: wtorek, 26 listopada 2019 21:43
 
MIKOŁAJKI DLA HOSPICJUM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 20 listopada 2019 09:45

MIKOŁAJKI DLA HOSPICJUM

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!!!

Pomóż  sprawić radość Podopiecznym Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Zespół Szkół Ogólnokształcących  już po raz kolejny uczestniczy w akcji Mikołajkowej na rzecz Podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Akcja dotyczy zbiórki darów do paczek mikołajkowych dla dzieci objętych opieką hospicyjną. Ze względów higienicznych zbierane będą TYLKO NOWE RZECZY.

Dary należy dostarczać do  25  listopada 2019 r. (poniedziałek).

Więcej informacji na plakacie oraz stronie internetowej Hospicjum:

https://www.hospicjum-podkarpackie.pl/zostan-naszym-mikolajem/

Mikołajki dla hospicjum

 
Wywiadówka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 06 listopada 2019 21:16

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim na wywiadówkę, która odbędzie się 20.11.2019 roku (środa) o godzinie 17:30

Zmieniony: środa, 06 listopada 2019 21:22
 
Opatrunek dla Zambii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Baran-Sabik   
poniedziałek, 18 listopada 2019 19:20

W dniu 15 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. zakończyła się akcja Misja Opatrunek dla Zambii. Wolontariuszami były wszystkie osoby, które pomogły zapełnić specjalnie do tego celu przeznaczone pudło. Znalazły się w nim: bandaże zwykłe i elastyczne różnej szerokości, plastry, kompresy,
gaza, rękawiczki jednorazowe i nici chirurgiczne. Wszystkie zebrane dary zostały dostarczone do miejsca zbiórki - Huty Komorowskiej. Stamtąd pojadą one do swojego miejsca przeznaczenia - szpitala im.kard. Kozłowieckiego  w Lusace i Misyjnego Szpitala w Katondwe w Zambii.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

 
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Renata Płodzień   
poniedziałek, 18 listopada 2019 19:38

Pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża  Polskiego już za nami. Życzymy powodzenia uczniom naszej szkoły, którzy przygotowują się do kolejnego etapu tego wymagającego dużej wiedzy historycznej konkursu

Konkurs historyczny

 
Święto Niepodległości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Baran-Sabik   
wtorek, 12 listopada 2019 00:00

Dnia 11 listopada 2019 r - dokładnie w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - młodzież ZSO w Głogowie Młp. wzięła udział w gminnych obchodach tej najważniejszej dla Polaków rocznicy.
W Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. uczniowie klas 1a i 3a SLO  wraz ze Szkołą Muzyczną w Głogowie Młp. przygotowali program artystyczny upamiętniający rocznicę 11 Listopada. Recytowali wiersze i przypomnieli zebranym burzliwe dzieje naszego narodu od czasów rozbiorów do odzyskania niepodległości. Wiersze wiązały się tematycznie z utworami muzycznymi przygotowanymi przez Szkołę Muzyczną w Głogowie Młp.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania koncertu.

Święto Niepodległości

 
Bieg Niepodległości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Brygida Pastuła-Szeląg   
środa, 13 listopada 2019 11:24

11 listopada 2019 r. odbył się 7. PKO Bieg Niepodległości. Wzięło w nim udział ponad 2 tysiące zawodników, pokonując dystans 10 kilometrów. Na ulice stolicy Podkarpacia wyszły całe rodziny, aby dopingować biegaczy, którzy w białych i czerwonych koszulkach na starcie utworzyli barwy narodowe. Nie mogło również zabraknąć kilkunastometrowej flagi niesionej przez grupę uczestników.

Jako wolontariusze pracowali na trasie biegu uczniowie Liceum pod opieką Brygidy Pastuła-Szeląg.

Bieg Niepodległości

Bieg Niepodległości

Zmieniony: środa, 13 listopada 2019 11:45
 
Franciszek Litwin „Zelota” – pamiętamy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Kawa   
czwartek, 31 października 2019 16:00

Społeczność szkolna ZSO, w przeddzień Wszystkich Świętych uczciła pamięć o chorążym Franciszku Litwinie poprzez zapalenie zniczy na grobie chorążego w Rudniku oraz na skwerze im. tegoż bohatera w Głogowie Małopolskim. Towarzyszyła temu chwila zadumy nad człowiekiem, który poświęcił swoje życie dla ojczyzny, walcząc przeciwko dwóm totalitaryzmom.

Franciszek Litwin Franciszek Litwin

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj465
mod_vvisit_counterWczoraj702
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2949
mod_vvisit_counterW ubiegłym tygodniu4153
mod_vvisit_counterW tym miesiącu7742
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu19435
mod_vvisit_counterRazem768081

Online: 10
Twój IP: 3.95.131.208
,
Gru 13, 2019