Stypendia

Stypendium Burmistrza Głogowa Małopolskiego dla uczniów klasy I, którzy na koniec gimnazjum uzyskali świadectwo z wyróżnieniem (średnia 4,75) otrzymało 11 uczniów.


Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski, otrzymali w naszej szkole uczniowie z poszczególnych klas:

1GD - 4 osoby

2GD - 4 osoby

1SLO - 3 osoby

2SLO - 6 osób

3SLO - 4 osoby.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.