Sukcesy maturalne SLO

Poniżej prezentujemy sukcesy maturalne naszych uczniów. Są to najlepsze wyniki uzyskane podczas tzw. nowej matury czyli zdawanej według nowych zasad przez uczniów realizujących nową podstawę programową, wprowadzoną do szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku. Wykresy pokazują wyniki w skali procentowej i centylowej.

Wyniki  w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które maturzysta uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.

Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany maturzysta. Na przykład wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, oznacza, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

matura2016 pp

matura2016 pp

matura2016 pp

matura2016 pp