Matura

Matura

Matura

Sukcesy maturalne SLO

  • Administrator
  • Odsłony: 498

Poniżej prezentujemy sukcesy maturalne naszych uczniów. Są to najlepsze wyniki uzyskane podczas tzw. nowej matury czyli zdawanej według nowych zasad przez uczniów realizujących nową podstawę programową, wprowadzoną do szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku. Wykresy pokazują wyniki w skali procentowej i centylowej.

Wyniki  w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które maturzysta uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.

Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany maturzysta. Na przykład wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, oznacza, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

matura2016 pp

matura2016 pp

matura2016 pp

matura2016 pp

Kalendarz egzaminu maturalnego 2017

  • Administrator
  • Odsłony: 289

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski - pp ① język polski – pr ①
5 piątek matematyka – pp wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
6, 7 - sobota, niedziela
8 poniedziałek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski - dj ①
9 wtorek< matematyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
11 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
12 piątek biologia – pp
biologia – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
13, 14 - sobota, niedziela
15 poniedziałek historia – pp
historia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 wtorek chemia – pp
chemia - pr
geografia – pp
geografia - pr
17 środa język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
18 czwartek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
19 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
20, 21 - sobota, niedziela
22 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański - dj
23 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski - dj
24 środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 26 maja język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 8 do 20 maja
(oprócz 14 maja)
język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2017 r.
Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2017 r.

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2016 r