Duplikaty dokumentów

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz.170)

W celu otrzymania duplikatu legitymacji uczniowskiej należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie zawierające dane osoby występującej o duplikat oraz  dołączyć opisane zdjęcie oraz kserokopię dowodu wpłaty.

W celu otrzymania duplikatu świadectwa szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie zawierające dane osoby występującej o duplikat oraz dołączyć kserokopię dowodu wpłaty.

Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji uczniowskiej i duplikatów świadectw szkolnych:

  • 9,00 zł - za duplikat legitymacji uczniowskiej
  • 26,00 zł - za duplikat świadectwa szkolnego

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej i duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2
36- 060 Głogów Młp.

Nr konta:03 9159 0000 2001 0011 3801 0003

W tytule prosimy wpisać: „opłata za duplikat legitymacji/świadectwa” oraz imię i nazwisko osoby, której duplikat dotyczy.

Wniosek o wystawienie duplikatu (plik do pobrania w formacie DOCX lub PDF):

docxpdf