Szkoła

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim rozpoczęło swą działalność w 2002 roku, tym samym otworzyło nowy rozdział w historii miasta. Zarząd i Komisja Oświaty i Kultury w Głogowie Małopolskim zdecydowali, że nowa szkoła nie będzie wchodziła w skład Zespołu Szkół, lecz stanie się niezależną placówką. Dyrektorem został mgr Jerzy Komaniecki. w tym samym czasie powołana została wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Już wcześniej ustalono, iż szkoła mieścić się będzie w zabytkowym budynku Sądu Grodzkiego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego.

Pracownia językowaW czasie przerwy letniej zakończono prace remontowe. 1 września zabrzmiał dzwonek dla pierwszej klasy liceum. Stanowiło ją 15 uczniów, dla których przygotowano bogatą ofertę edukacyjną: koła zainteresowań, lekcje wychowania fizycznego na basenie oraz nauka jazdy konnej. Nie szczędzono czasu, sił oraz pieniędzy, aby przełamać barierę nieufności wobec nowej placówki.

Pierwszy rok szkolny zapisał się na zawsze w historii szkoły. Jak nie pamiętać zajęć na basenie, na których wielu uczniów bało się wody? Albo ferii świątecznych, podczas których zorganizowano zabawy karnawałowe oraz zajęcia językowe i liczne konkursy?

Zajęcia WF - kajaki22 marca 2003 r. w SLO odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, a w pierwszą sobotę kwietnia szkoła zabrzmiała śpiewem uczestników Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Soliści śpiewali piosenki po angielsku, niemiecku, francusku i rosyjsku. 40 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaprezentowało 28 utworów w sposób perfekcyjny.

W tymże roku szkolnym przedstawiono nowe propozycje dla uczniów. Młodzież mogła zacząć uczyć się w maksymalnie 24 osobowych klasach, sprowadzono szkołę języków obcych PROMAR. Rozpoczęła się nauka jazdy konnej. Uczniowie zyskali również możliwość korzystania ze stołówki, czytelni oraz biblioteki. w tym samym czasie trwały intensywne prace remontowe w budynku byłego Sądu Grodzkiego. Wymieniono strop nad pierwszym piętrem, cały dach, kilkadziesiąt okien, wybudowano nową klatkę schodową.

Zajęcia WF - jazda konnaRodzice uczniów zostali zaproszeni do wypowiedzenia się na temat szkoły swoich dzieci. Wszyscy oni uznali, że dzieci dokonały słusznego wyboru.

W drugim roku działalności SLO o przyjęcie starało się dużo więcej uczniów niż w roku poprzednim. Ostatecznie 46 osób zdecydowało się na naukę w klasie pierwszej. Utworzono dwa oddziały: klasę o profilu humanistycznym i ścisłym. w tym roku trafili tu uczniowie z miejscowości oddalonych nawet o 25 kilometrów.

Dyrekcja placówki kładąc duży nacisk na naukę języków obcych, postanowiła wyposażyć klasę językową w 24 stanowiska pracy (słuchawki wraz z mikrofonami}oraz pulpit sterowniczy. Nowoczesna aparatura pozwoliła urozmaicić lekcje, dając możliwości stosowania różnych metod dydaktycznych.

Poświęcenie Sztandaru SLOOd 1 września 2004 r. szkoła powiększyła się o 3 klasy o następujących kierunkach kształcenia: matematyczno – fizycznym, humanistyczny oraz biologiczno – chemicznym.

13 października 2004 r. na patrona szkoły wybrano Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego pomnik znajduje się przed budynkiem naszej szkoły. Nasze liceum otrzymało własny sztandar. Był to szczególny rok, ponieważ po raz pierwszy zabrzmiał polonez, którym rozpoczęła się studniówka. w połowie kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu dojrzałości. Była to nowa matura, którą zdali pozytywnie. To największe osiągnięcie przyćmiło inne takie jak np.: zajęcie pierwszego i drugiego miejsca zdobytego przez uczennice naszego Liceum w „Konkursie Piosenki Obcojęzycznej”. Również po raz pierwszy i nie ostatni uczniowie SLO współtworzyli gminne obchody Dni Głogowa. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem. Skończył się gromkimi brawami.

Poświęcenie Pomnika Kard. S. WyszyńskiegoW roku szkolnym 2005/2006 naukę w głogowskim liceum rozpoczęło ponad 60 uczniów w 3 klasach. Powodów do dumy dostarczyła jedna z uczennic. Joanna Okoniewska po raz drugi otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła jako drugie liceum na Podkarpaciu została wytypowana do udziału w programie pilotażowym „Ocenianie kształtujące – jak efektywniej uczyć?”. Nauczyciele po odbyciu odpowiedniego szkolenia rozpoczęli wdrażanie programu.

Kolejne lata działalności SLO dowodzą, iż celem placówki jest osiągnięcie wysokiego poziomu nauczania oraz rozbudowywanie oferty edukacyjnej. Licealiści mogą brać udział w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych. w ramach wymiany młodzieży organizowane są wyjazdy do krajów Unii Europejskiej. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim współpracuje też z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie. Uczniowie mogą więc liczyć na pomoc oraz mają możliwość korzystania z zasobów tamtejszej biblioteki.

Uczniowie SLOLubiący aktywnie i niebanalnie spędzać czas mogą liczyć na zajęcia z jazdy konnej oraz naukę pływania – również na kajakach.

Aby zmobilizować uczniów do wytrwałej pracy fundowane są stypendia naukowe dla uzyskujących najlepsze wyniki. Opieką objęci są uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej – zostali wyposażeni w podręczniki szkolne.

Ostanie lata potwierdzają, że te starania przyniosły efekty. Najlepszym dowodem są wyniki egzaminów maturalnych, które kształtują się na poziomie bardzo wysokim, czyli w staninie 9!

Okazało się również, iż ogromnym atutem szkoły jest jej atmosfera. Przyjemne otoczenie i dobry kontakt z nauczycielami sprawiają ,iż uczniowie czują się w niej bezpiecznie. Powodem do dumy jest fakt , iż nie ma poważnych problemów wychowawczych.

Budynek Liceum po remoncieRok szkolny 2008/2009 rozpoczął się od kolejnej innowacji. Takim przedsięwzięciem jest współpraca z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu z cyklu „Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny”. Założeniem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, a także zmniejszenie różnic w wiedzy i umiejętnościach z matematyki.

Czego można życzyć szkole? Na pewno tylko jednego : "Tak trzymać" !