Wywiadówki i konsultacje

Terminy wywiadówek
środy, godz. 17.30

 • 13.09.2017 - spotkanie informacyjno – organizacyjne kl. I
 • 27.09.2017 - spotkania informacyjno – organizacyjne kl. II i III, informacje o egzaminie gimnazjalnym i maturalnym dla rodziców kl. III
 • 8.11.2017 – wywiadówka w trakcie I półrocza
 • 17.01.2018 – wywiadówka na zakończenie I półrocza
 • 14.03.2018 – wywiadówka w trakcie II półrocza, informacja o zagrożeniach oceną ndst. w klasie III SLO
 • 16.05.2018 – wywiadówka z informacją o zagrożeniach oceną ndst. na koniec roku

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców
druga środa miesiąca, godz. 15.30 – 17.30

 • 11.10.2017
 • 13.12.2017
 • 14.02.2018
 • 11.04.2018
 • 13.06.2018