Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Szkolna Rada Rodziców

2a GD p. Alina Inglot – Kosmacz - przewodnicząca

2b SLO p. Małgorzata Kotula - z-ca przewodniczącej

1a SLO p. Beata Siciak - sekretarz

3a GD p. Dorota Borkowska - skarbnik

3a SLO p. Barbara Lis - członek

3b SLO p. Bożena Reguła - członek

2a SLO p. Justyna Opalińska - członek

 

Klasowe Rady Rodziców

Kl. II GD
Przewodnicząca – p. Alina Inglot - Kosmacz
Z-ca przewodniczącej – p. Alicja Sałata
Skarbnik – p. Katarzyna Chorzępa
Kl. IIIGD
Przewodnicząca – p. Dorota Borkowska
Z-ca przewodniczącej – p. Monika Węglarz
Skarbnik – p. Arkadiusz Dzierżak
Kl. II ASLO
Przewodnicząca – p. Justyna Opalińska
Z-ca przewodniczącej – p. Janusz Kita
Skarbnik – p. Maria Wołowiec
Kl. I A SLO
Przewodnicząca – p. Katarzyna Grochala
Z-ca przewodniczącej – p. Beata Siciak
Skarbnik – p. Monika Grzesiak - Kosiorowska
Kl. II B SLO
Przewodnicząca – p. Barbara Opalińska
Z-ca przewodniczącej – p. Małgorzata Kotula
Skarbnik – p. Jolanta Masłyk
Kl. III A SLO
Przewodnicząca – p. Aneta Fryc
Z-ca przewodniczącej – p. Beata Rogala
Skarbnik – p. Barbara Lis
Kl. III B SLO
Przewodnicząca – p. Bożena Reguła
Z-ca przewodniczącej – p. Anna Surowiec
Skarbnik – p. Stanisława Magda