Informacje o obiadach

obiadW roku szkolnym 2016/2017 obiady dostarcza:

Hotel i Restauracja ” Trzy Korony”
Rudna Mała 2c,
36-060 Głogów Małopolski

Opłaty za obiady należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Młp.
NR: 03 9159 0000 2001 0011 3801 0003

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę kwotę, miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

Informacja o wysokości wpłaty w danym miesiącu dostępna jest w sekretariacie szkoły - tel. 178517707.

Regulamin stołówki (plik do pobrania w formacie PDF):

pdf