Rodzice

Szkolna Rada Rodziców

Przewodnicząca – p. Beata Kawa kl. III A SLO
Z-ca przewodniczącej – p. Małgorzata Kotula kl. I B SLO
Skarbnik – p. Dorota Borkowska k. II GD
Sekretarz – p. Dorota Kajkowska - Szczupaj – kl. III B SLO

Członkowie:
p. Justyna Opalińska – kl. I A SLO
p. Barbara Lis – kl. II A SLO
p. Alicja Sałata – kl. I GD
p. Małgorzata Ząbczyk – kl. III A SLO