Pedagog szkolny

PEDAGODZY SZKOLNI W ZSO:

mgr Dorota Depa – posiada kwalifikacje w zakresie: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, logopedia, oligofrenopedagogika, coaching edukacyjny, doradztwo zawodowe

mgr Marta Rusin – posiada kwalifikacje w zakresie: psychoprofilaktyka, terapia pedagogiczna , doradztwo  zawodowe

Kiedy można nas spotkać?

mgr Dorota Depa
wtorek godz. 12.00 – 14.00
piątek godz. 9.00 – 12.00

mgr Marta Rusin
środa godz. 10.30 – 13.30
piątek godz. 12.00 – 14.00

Gdzie nas można spotkać?

Pokój pedagoga – sala 107, I piętro

Warto wiedzieć:

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, pod opieką której jest nasza szkoła

Poradnie psychologiczne w Rzeszowie:

UWAGA! Do lekarza psychologa jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty (neurologa, pediatry), do psychiatry NIE jest wymagane

Poradnie zajmujące się trapią uzależnień:

Inne placów działające na rzecz dzieci i młodzieży:

Warto przeczytać: