REKRUTACJA Drukuj
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 22 lipca 2021 09:00

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim została podana do publicznej wiadomości w budynku szkoły oraz każdy uczeń otrzyma wiadomość email na adres elektroniczny podany we wniosku.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniach 23.07.2021 - 30.07.2021 w godzinach od 9:00 do 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 02.08.2021 do godziny 14:00.