Procedura bezpieczeństwa BHP w Zespole szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim w okresie pandemii COVID – 19 Drukuj
Wpisany przez Administrator strony   
poniedziałek, 18 maja 2020 15:07

Procedura bezpieczeństwa BHP w Zespole szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim w okresie pandemii COVID – 19

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia dyrektora 12/05/2020    z dnia 15.05.2020

 

Procedura bezpieczeństwa BHP w Zespole szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
w okresie pandemii  COVID – 19”

PODSTAWY  PRAWNE:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zmianami) ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410, 492, 595, 642, 742, 780 ,Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje oraz Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

1.  Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły, świadczących pracę
na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz rodziców uczniów, którym zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych ogłasza się 
w formie komunikatów w dzienniku elektronicznym.

2.  Celem procedury jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19;

CZYTAJ WIĘCEJ

 

ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica) wersja PDF

załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica) wersja DOC


załącznik nr 2 (karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka) wersja PDF

załącznik nr 2 (karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka) wersja DOC