INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT Drukuj
Wpisany przez Administrator strony   
poniedziałek, 16 marca 2020 19:42

Uczestnicy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, Ogłoszenie nr 518149-N-2020 z dnia 2020-02-28 r.

 

INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 marca 2020 roku o godz. 10.15


CZYTAJ WIĘCEJ