Ogłoszenie nr 518149-N-2020 Drukuj
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 28 lutego 2020 16:59

Ogłoszenie nr 518149-N-2020 z dnia 2020-02-28 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.: Dostawa sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
PROFESJONALNY LOGISTYK”, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

CZYTAJ CAŁĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie nr 518149-N-2020


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY