Informacja o uchyleniu decyzji o unieważnieniu postępowania Drukuj
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 28 lutego 2020 16:37

Głogów Małopolski, dnia 27  lutego 2020 r.

Informacja o uchyleniu decyzji o  unieważnieniu postępowania dla Zadania 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, Ogłoszenie nr  501002-N-2020 z dnia 2020-01-08 r. - Zadanie 1:

W związku z otrzymanymi informacjami o czynnościach podjętych niezgodnie z przepisami Zamawiający podjął decyzję o ponownym badaniu ofert i uchyleniu decyzji o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 1