Rok szkolny 2019/2020
Sukces uczennicy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Brygida Pastuła-Szeląg   
wtorek, 28 stycznia 2020 10:43

Z ogromną radością informujemy, że uczennica Julia Chmielowiec z klasy 1 d SLO  zakwalifikowała  się do II Etapu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego.

Dnia 10 stycznia 2020 r. Julia w towarzystwie około 70 uczestników z okręgu krakowskiego (województwa :małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie )zmagała się z testem pisemnym i egzaminem ustnym.

Wyniki etapu regionalnego zostaną ogłoszone  w terminie do 3 lutego 2020r .

Gratulujemy sukcesu.

Opiekun mgr Brygida Pastuła-Szeląg

 

Sukces Julii Chmielowiec Sukces Julii Chmielowiec

 
INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
piątek, 17 stycznia 2020 21:18

Uczestnicy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, Ogłoszenie nr 501002-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

 

INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 10.15

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Zadanie 1:      212 959,40 zł

Zadanie 2:      158 715,66 zł

 

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Zadanie 1:

 1. 1. F.H.U. „Horyzont” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

a)       Cena – 173 609,20 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 20 miesięcy

e)       Licencja na pakiet biurowy – bezterminowa.

 1. 2. MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno

a)       Cena – 154 594,50 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 21 miesięcy

e)       Licencja na pakiet biurowy – dożywotnia

 1. 3. InFast sp. z o.o. , ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów

a)       Cena – 186 597,76 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 20 miesięcy

e)       Licencja na pakiet biurowy – bezterminowa.

 1. 4. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom

a)       Cena – 186 248,50 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 20 miesięcy

e)       Licencja na pakiet biurowy – bezterminowa.

 1. 5. Mariusz Warzybok, Siedliska 422, 36-042 Lubenia

a)       Cena – 177 816,02 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 8 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 44 miesiące

e)       Licencja na pakiet biurowy – bezterminowa.

 1. 6. MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

a)       Cena – 179 948,13 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 20 miesięcy

e)       Licencja na pakiet biurowy – bezterminowa.

 1. 7. NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SP. Z O.O., ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice

a)       Cena – 209 997,82 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 24 miesięcy

e)       Licencja na pakiet biurowy – bezterminowa.

 1. 8. Wilanka sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

a)       Cena – 180 172,92 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 20 miesięcy

e)       Licencja na pakiet biurowy – bezterminowa.

 1. 9. ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK, ul. Spółdzielca 33, 09-407 Płock

a)       Cena – 177 826,56 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 12 miesięcy

e)       Licencja na pakiet biurowy – bezterminowa.

 

Zadanie 2:

 1. 1. Anixandra Hanna Czajkowska, ul. Okrężna 29 Bielawa, 05-520 Konstancin-Jeziorna

a)       Cena – 238 399,83 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 1 raz w roku

c)       Termin dostawy – 7 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 0 miesięcy

 1. 2. MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

a)       Cena – 209 997,90 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 20 miesięcy

 1. 3. NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SP. Z O.O., ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice

a)       Cena – 230 096,39 zł

b)      Obsługa posprzedażowa w siedzibach szkół w ciągu 24 miesięcy – 4 razy w roku

c)       Termin dostawy – 9 dni od dnia zawarcia umowy

d)      Dodatkowa gwarancja – 0 miesięcy

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami § 7  ust. 3 SIWZ, „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.”

Wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie Zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia

 
Zamówienie publiczne - odpowiedź PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
poniedziałek, 13 stycznia 2020 19:15

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego; ogłoszenie nr 501002-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.


Informuję, że w dniu 10 stycznia 2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu (25 sztuk)
a) Czy zamawiający zaakceptuje zaoferowanie komputera przenośnego z możliwością rozbudowy do minimum 20 GB RAM ?
b) Czy zamawiający zaakceptuje komputer przenośny wyposażony w min. 2x USB 3.1 (w tym jedno z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera) oraz min. 1x USB 2.0 ?.

Odpowiedź:

Ad. 1a) Tak

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dotyczący minimalnych wymagań dotyczących pamięci operacyjnej na:  Min. 8GB z możliwością rozbudowy do min. 20 GB  

Ad. 1b) Tak

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dotyczący minimalnych wymagań dotyczących porty i złącza w zakresie portów USB na: Min. 2x USB 3.1 (w tym jedno z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera) oraz min. 1x USB 2.0

 

2. Urządzenie wielofunkcyjne (8 sztuk)
a) czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu, którego minimalna rozdzielczość skanowania wynosić będzie 600 dpi.

Odpowiedź:

Ad. 2a) Nie


3. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym (2 sztuki)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów, które wspierają funkcję Drag & Drop wykreślając zapis realizacji funkcji rozpoznawania pisma ręcznego. Zestawienie obu cech razem prowadzi do stosowania urządzeń zewnętrznych tj urządzeń obsługujących system operacyjny Windows i w ofercie należałoby przedłożyć dodatkowy laptop  lub komputer OPS czyli Open Pluggable Specification

Akceptacja przez Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie sprzętu z portfolio szerszej grupy Producentów, ponieważ obecna specyfikacja powoduje ograniczenie konkurencji

Odpowiedź:

Ad. 3 Nie

 

Ponadto prosimy zajęcie stanowiska odnośnie załącznika nr 3 do SIWZ formularz ofertowy:

1. od 1 stycznia 2020 roku weszły przepisy znoszące mechanizm odwróconego podatku VAT na rzecz "mechanizmu podzielonej płatności". W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy wpis na formularzu "Odwrócony" VAT dotyczy pozycji:"

Odpowiedź:

W związku z informacją Zamawiający usunął zapis:

„Odwrócony” VAT dotyczy pozycji: …………………………………………………………

 

2. Stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości zero procent. stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla placówek oświaty . w tym postępowaniu taka stawka może mieć zastosowanie na komputery stacjonarne oraz monitory. Aby oferty złożone w postępowaniu mogły być porównywalne, m. in. ceny ofertowe muszą być obliczone z zastosowaniem tych samych reguł, a w tym z zastosowaniem tych samych stawek VAT, które są istotnym elementem kalkulacji ceny oferty prosimy o określenie w formularzu wymaganych stawek podatku co wynika z zasady równego traktowania wykonawców określonej w art. 7 ust. 1 Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że, w związku z przeznaczeniem komputerów stacjonarnych oraz monitorów dla placówek oświaty Oferent będący płatnikiem VAT może zastosować stawkę 0%.

 

Jednocześnie prosimy o udostępnienie na stronie internetowej załączników w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia załączniki: Załącznik nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE oraz Załącznik nr 3 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY w wersji edytowalnej.

 

 

Poniższe odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.

 

ZAŁĄCZNIKI

(wersja edytowalna MS WORD)

OŚWIADCZENIE - załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY KOREKTA - załącznik nr 3

 
Ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 501002-N-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 08 stycznia 2020 18:15

Ogłoszenie nr 501002-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.: Dostawa sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
PROFESJONALNY LOGISTYK”, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0002/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

CZYTAJ CAŁĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA:

OGŁOSZENIE NR 501002-N-2020


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

 
Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 02 stycznia 2020 14:36

Informacja

Głogów Małopolski, dnia 2 stycznia 2020 r.

 

 

Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, Ogłoszenie nr 635881-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

 

 1. 1. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 89 pkt. 2 ustawy pzp, tj. ze względu na to, iż treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrzuca ofertę złożoną przez:

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom

Wskazany w ofercie sprzęt we opisanym poniżej zakresie nie spełnia wymagań SIWZ.

Przedmiot zamówienia

Oferta CEZAR

Uwagi

1. Monitor interaktywny ze statywem ruchomym

myBoard Black LED 4K UHD 55"  8038

W dostępnej specyfikacji urządzenia brak wymaganej w siwz funkcjonalność: "funkcja Drag & Drop oraz funkcja rozpoznawania pisma ręcznego".

2. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu

Toshiba Dynabook Satellite L50-G-XXX

Laptop dostępny w różnych konfiguracjach, ale oferowana serii L50-G nie ma możliwości rozbudowania o wbudowany napęd DVD, gdzie w specyfikacji jest zapisane: "Napędy wbudowane Optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu „slot-in”". Oferowany laptop nie posiada wbudowanego napędu DVD.

3. Urządzenie wielofunkcyjne

HP LaserJet Pro M428fdn W1A29A HP Easy Start

W specyfikacji zamówienia jest: "Prędkość druku w kolorze: min. 20 str./min", natomiast wskazana drukarka jest monochromatyczna

4.Telewizor

Philips 43PFS5803/12 SAPHI

Telewizor nie posiada wymaganego w siwz wejścia PC

 

W myśl postanowień art. 82 ust. 3 Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodność treści oferty z treścią specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp wskazuje, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Sformułowanie przepisu sprawia, że w sytuacji wystąpienia tejże przesłanki zamawiający ma obowiązek, a nie uprawnienie do odrzucenia oferty.

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami zamawiającego (zob. wyrok z dnia 24 października 2008 r., KIO/UZP 1093/08).

 1. 2. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, Ogłoszenie nr 630177-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania jest to, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj12
mod_vvisit_counterWczoraj508
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1684
mod_vvisit_counterW ubiegłym tygodniu3200
mod_vvisit_counterW tym miesiącu15258
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu19392
mod_vvisit_counterRazem794989

Online: 9
Twój IP: 18.232.51.247
,
Sty 29, 2020