Spotkanie z prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego p. Kazimierzem Ożogiem Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 października 2012 18:34

Spotkanie z prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego p. Kazimierzem OżogiemW dniu 10 października 2012 r. nasze Liceum odwiedził prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Rady Języka Polskiego. Przyjął nasze zaproszenie, skierowane do niego jeszcze w minionym roku szkolnym przez p. Dyrektor D. Depę i p. J. Baran – słuchaczkę jego wykładów i studentkę sprzed paru lat -  i mając je na uwadze poprowadził wykład poświęcony współczesnej polszczyźnie, jak sam określił – po rewolucji w 1989 r. Wykładu słuchali wszyscy uczniowie SLO wraz z opiekunami w sali w MGDK w Głogowie Młp., którą to udostępniono nam w tymże celu. Profesor widząc przed sobą nasze liczne grono, słuchające go w skupieniu i żywo reagujące na treści przekazywane podczas wykładu, wyraził zdziwienie, że młodzież może z takim zainteresowaniem słuchać prelekcji na temat: Dlaczego warto uczyć się języka polskiego i innych języków obcych? Widać młodzież ucząca się w SLO jest do tego zdolna!

Pan Profesor mówił o języku, jako narzędziu służącym scalaniu grupy, o mechanizmach, które w związku z odejściem od dbałości o poprawność polszczyzny prowadzą do rozpadu grup, zubożenia słownictwa, zubożenia naszej kultury. W dobie konsumpcjonizmu, wszechobecnej reklamy i bezkrytycznego stosowania zapożyczeń, zwłaszcza z języka angielskiego, polszczyzna – choć otwarta na nowe tendencje, chociażby związane z wykorzystaniem zasobów Internetu – ubożeje, a co za tym idzie – ubożeje słownictwo każdego z nas, bo nie dbając o polszczyznę stajemy się schematyczni. Myślimy sloganami reklamowymi, określamy nasze emocje i uczucia za pomocą zaledwie kilku wyrazów, zwłaszcza tych nacechowanych emocjonalnie negatywnie, odchodzimy od kontaktu z książką i żywym słowem, bezkrytycznie sięgamy po zapożyczenia, gdy tymczasem zasób słów polszczyzny jest bardzo obszerny. Zmieniamy znaczenia wyrazów i nadajemy nowe znaczenia, ale nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że choć takie zjawiska istnieją od zawsze, odkąd posługujemy się językiem, to dziś mogą stanowić zagrożenie dla polszczyzny. Kto bowiem zwraca uwagę na osobę poprawnie i pięknie wyrażającą się po polsku? Nie będzie trendy, jeżeli nie zakuma bazy, że język giętki ma powiedzieć wszystko, co pomyśli głowa.
Na zakończenie pan Profesor zadeklamował nam wiersz, napisany przez niego po powrocie z Włoch – napisany językiem, jakim posługuje się dzisiejsza młodzież, językiem maili i sms- ów. To wzbudziło powszechny entuzjazm słuchaczy.

Na zakończenie swojego wystąpienia Profesor zachęcił wszystkich, aby zadbali o jakość polszczyzny, jaką na co dzień posługują się w kontaktach między sobą i uczyli się języków obcych – bo mój język świadczy o mnie.