Wojewódzki Konkurs Wiedzy Humanistycznej w SLO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 kwietnia 2011 22:33

Konkurs FilozoficznyTuż przed wiosenną przerwą świąteczną, 20 kwietnia 2011r., w SLO w Głogowie Młp. odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy Humanistycznej pn. „Igrzyska Filozoficzne”. Organizatorami przedsięwzięcia, do którego zaproszono uczniów klas maturalnych, byli: Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Młp. oraz Samorząd Studencki Międzywydziałowego Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego przedstawicielem, a zarazem inicjatorem imprezy i koordynatorem działań był radny Arkadiusz Dworak, reprezentujący również Radę Miejską naszego miasta. Honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.

Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z zestawem zadań, składającym się z trzech części: testu wielokrotnego wyboru, pytań krótkiej odpowiedzi oraz zadania otwartego polegającego na napisaniu dłuższej pracy. Od trzecioklasistów wymagano wykazania się wiedzą na temat historii filozofii, wielkich myślicieli, ich poglądów i systemów filozoficznych. Prace były oceniane przez jury w składzie: dr W. Zięba (zastępca dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Filozofii UR), Mateusz Binek (jeden z najlepszych studentów filozofii) oraz Arkadiusz Dworak (wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego MIF UR, radny Rady Miejskiej Głogowa Młp.).

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, będące rekomendacją do podjęcia studiów na kierunku filozoficznym w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły, którzy według organizatorów wykazali się ponadprzeciętną wiedzą z zakresu filozofii: Ewelina Piwońska, Anna Kobylska, Agnieszka Wojdyło, Paweł Kochanowicz, Anna Mytych oraz Marcin Zając.