Wydarzenia

Apel szkolny

Termin: 13 grudnia 2017 @

Zajęcia na strzelnicy

Termin: 28 listopada 2017 @

Ankieta dla uczniów klas III gimnazjum

Termin: 11 grudnia 2017 @

Festiwal Nauki

Spotkania z absolwentami ZSO już na stałe wpisały się do kalendarza ważnych wydarzeń naszej szkoły. Także w tym roku 22 września gościliśmy naszych wychowanków, którzy mimo licznych obowiązków studenckich czy zawodowych znaleźli czas i odpowiedzieli na zaproszenie.

Absolwenci spotkali się z uczniami klas drugich i trzecich liceum, aby opowiedzieć o swoich kierunkach studiów, uczelniach, wyborze drogi zawodowej, a także dać wskazówki dotyczące przygotowań do matury. Uczniowie otrzymali sporą porcję informacji z pierwszej ręki, gdyż nasi goście reprezentowali różne uczelnie, m.in. Politechnikę Rzeszowską, UMCS w Lublinie, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, a także różne kierunki studiów (ekonomia, filologia angielska, administracja, praca socjalna, budownictwo, budowa maszyn, medycyna, farmacja, japonistyka, geodezja, logistyka, matematyka i in.). Dla dyrekcji i grona pedagogicznego spotkanie miało przede wszystkim wartość sentymentalną, to wielka radość i zaszczyt spotkać się po latach z uczniami, którzy chcą wracać do swojej szkoły, by powspominać, opowiedzieć o sobie, swojej pracy, życiu… Dziękujemy!