Wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej

Termin: 13 października 2017 @

Wyjazd do Włoch

Termin: 23 października 2017 @

Wolontariusze z ZSO na Maratonie Rzeszowskim

Termin: 8 października 2017 @

Otrzęsiny klasy pierwszej

Termin: 5 października 2017 @

BohaterON - podsumowanie kampanii.

Termin: 5 października 2017 @

BohaterON - włącz historię!

Termin: 2 października 2017 @

Cybernauci

Na przełomie września i października uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego przystąpią do testu z języka angielskiego, który został zaplanowany jako rodzaj próbnego egzaminu FCE. Sprawdzian będzie składał się z dwóch części: pisemnej (obejmującej czytanie z gramatyką, pisanie i słuchanie) oraz ustnej. Próbny test to doskonały sposób przygotowania się i szansa sprawdzenia się przed prawdziwym egzaminem, który uczniowie mogą zdawać w centrum egzaminacyjnym British Council. Warto się do niego dobrze przygotować, gdyż pozytywny wynik na egzaminie Cambridge English daje międzynarodowy certyfikat.

English: First (FCE) to prestiżowy egzamin językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w skali CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), czyli sześciostopniowa skala opracowana przez Radę Europy, określa poziom znajomości języka, uwzględniający mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Wyniki egzaminów Cambridge English są uznawane przez uczelnie i pracodawców (ministerstwa, urzędy, korporacje) we wszystkich anglojęzycznych częściach świata.