Wydarzenia

Apel szkolny

Termin: 13 grudnia 2017 @

Zajęcia na strzelnicy

Termin: 28 listopada 2017 @

Ankieta dla uczniów klas III gimnazjum

Termin: 11 grudnia 2017 @

Cybernauci

Przygotowanie do sukcesu na maturze jest priorytetem dla zdecydowanej większości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co jeszcze można zrobić, żeby osiągnąć ten sukces? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, a także w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną wyższych uczelni, maturzyści z naszej szkoły uczestniczyli w Salonie Maturzystów, który odbył się 20 września 2017r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej.

Klasom trzecim towarzyszyły nasze wychowawczynie: p. Anna Bober - wychowawczyni klasy 3a i p. Joanna Baran - Sabik - wychowawczyni klasy 3b. Jako uczestnicy tego spotkania mieliśmy możliwość uczestniczenia w wykładach na temat egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych, w formie ustnej. Mogliśmy również uzyskać informacje o interesujących nas kierunkach studiów.

W Rzeszowie ofertę edukacyjną swoich uczelni prezentowali studenci takich uczelni wyższych jak: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, KUL, UMCS, Wojskowa Akademia Techniczna i inne. Studenci chętnie odpowiadali na pytania młodszych kolegów i koleżanek. Wspomniane wcześniej wykłady prowadzone były przez ekspertów OKE. Zwracali oni uwagę na najczęściej popełniane przez zdających błędy na egzaminie maturalnym, a także udzielali rad, jak ich unikać i z pozytywnym wynikiem zdać maturę. Na zakończenie naszego pobytu na terenie miasteczka studenckiego PRz, odpowiadając na naszą prośbę, sfotografował się z nami dyrektor OKE w Krakowie p. Lech Gawryłow, którego podpis widnieje na każdym świadectwie maturalnym.

Mamy nadzieję, że wskazówki ekspertów OKE pomogą nam jeszcze lepiej napisać zbliżający się nieuchronnie egzamin dojrzałości.

Marta Surowiec